Evaluering af undervisning

Evaluering af undervisningen på Blåbjerg Friskole

Plan for opfølgning er er indeholdt i evalueringsmetoden SMTTE og derfor en del af nedenstående evalueringer.

Evaluering i skoleåret 2015-2016

 Evaluering i skoleåret 2014-2015