Skoleåret

Kalender for skoleåret 2016-2017

Dato Det sker!
   
11. august 1. skoledag
16. august Bestyrelsesmøde kl. 19.00 - 22.00
25. august Forældremøde beg. - 4. klasse 18.30 - 21.15
8. - 9 . september Starttur for 5. - 9. klassse
13. september Forældremøde for 5. - 9 klasse 18.30 - 21.15
15. september Erhvervsuddannelsernes dag for 8. klasse
21. - 23. september Fagfordybelse for 5. - 9. klasse
27. september Bestyrelsesmøde kl. 19.00 - 22.00
3. oktober Dialogmøde
10. - 11.  oktober Fagfordybelse for 5. - 9. klasse
14. oktober Motionsdag i Mejls
15. - 23. oktober Efterårsferie
25. oktober Skole- hjemsamtaler 5. - 9. klasse
26. oktober Konfirmandundervisningen starter
31. oktober - 4. november Teateruge
4. november Skolefest med teaterforestilling
8. november Bestyrelsesmøde kl. 19.00 - 22.00
12. november Træf kl. 8.30 - 12.00
14. - 16. november Fagfordybelse
16. november Skole- hjemsamtaler 5. - 9. klasse
21. november Skole- hjemsamtaler 5. - 9. klasse
24. november Juleklip 2 første lektioner
26. november Julemarked
5. - 9. december Terminsprøve 7. - 9. klasse
5. - 9. december Projekt 5. - 6. klasse
13. december Lucia
14. december Bestyrelsesmøde kl. 19.00 - 22.00
21. december Juleafslutning - Kirke
22. december - 1. januar Juleferie
2. januar Klasselærerdag
16. - 20. januar Projektuge 7. - 9. klasse
16. - 20. januar Læseuge 4. - 6. klasse
19. januar Læsemarathon 4. - 6. klasse
2. - 3. februar Fagfordybelse
11. - 19. februar Vinterferie
20. - 24. februar Gymnastik- og sundhedsuge
6. - 8. marts Fagfordybelse for 5. - 9. klasse
13. - 17. marts Fællesuge
25. marts Træf kl. 8.30 - 12.00
27. - 31. marts Brobygning 8. klasse
3. - 7. april Lejrskole 8. - 9. klasse
8. - 17. april Påskeferie
20. - 21. april Fagfordybelse
25. - 28. april Lejrskole 5. - 7. klasse
2. - 5. maj Skriftlige prøver
8. - 11. maj Skriftlige prøver
12. - 14. maj St. Bededagsferie
15. - 17. maj Fagfordybelse
22. - 24. maj Lejrskole beg. - 4. klasse
25. - 28. maj Kr. Himmelfartsferie
3. - 5. juni Pinseferie
20. juni Idrætsdag
20. juni Træf kl. 8.35 - 12.00
22. juni Naturdag
22. juni  Skoleafslutning
23. juni  Sidste skoledag
24. juni Træf kl. 8.00 - 12.00
24. juni -  Sommerferie