spacing slider

Skoleåret

Kalender for skoleåret 2019-2020

Dato Det sker!
8. august 1. skoledag 8.35 - 13.25. Klasselærerdag. Bussen kører hjem 13.25
26. – 30. august Fællesuge – En uge i skoven
16. – 17. september Fagfordybelse beg. - 5. klasse
16. – 20. september Lejrskole 8. - 9. klasse
17. – 20. september Lejrskole 6. - 7. klasse
18. – 20. september Lejrskole beg. - 5. klasse
21. september Træf kl. 8.30 – 12.00
23. – 27. september Naturvidenskabelig uge – Vandets hemmeligheder - ældste
11. oktober Skolernes motionsdag – alle. Dagen slutter og bussen kører kl. 13.25
14. - 18. oktober Efterårsferie
21. - 25. oktober Fællesuge – Red bierne - alle
25. oktober Skolefest kl. 18.30 - ca. 21.00
28. - 30. oktober Skolehjemsamtaler beg. - 5. klasse
28. oktober til 1. november Brobygning 9. klasse
4.-6. november Skolehjemsamtaler 6.-9. klasse
7. november Åben Skole
11. – 15. november Terminsprøve 7. - 9. klasse
13. – 15. november Læsedage beg. – 6. kl.
16. november Træf kl. 8.30 – 12.00
25. november Luciaoptog kl. 13.00 hos Varde Pensionistforening
29. november Juleklip – yngste 4 lektioner, ældste 2 første lektioner (øvrige jf. skema)
30. november Julemarked
12. december Lucia og jule-syng-sammen
19. december Juleafslutning - Dagen slutter og bussen kører kl. 13.25
20. december – 5. januar Juleferie
6. januar Klasselærerdag – Dagen slutter og bussen kører kl. 13.25
13. – 17. januar Projektuge
3. - 7. februar Sundhedsuge - klasselærere
10. - 14. februar Vinterferie
17. – 21. februar Fagfordybelse - ældste
19. – 21. februar Fagfordybelse - yngste
9. - 13. marts Introkurser 8. klasse
16. – 20. marts Fagfordybelse – Innovativt projekt - alle
14. marts Træf kl. 8.30 – 12.00
6. – 13. april Påskeferie
4. - 13. maj Skriftlige prøver
8. maj St. Bededagsferie
15. maj Skovens dag
16. maj Plante- og insektfestival kl. 10 -12
21. – 24. maj Kr. Himmelfartsferie
29. maj Blåbjerg Børnemusik Festival
30. maj – 1. juni Pinseferie
4. juni Demokratidag
5. juni Grundlovsdag - eleverne fri
23. juni Træf kl. 8.35 – 12.00
24. juni Idrætsdag
25. juni Naturdag beg. – 6. kl. Rengøring 7. – 9. kl.
26. juni Sidste skoledag. Dagen slutter og bussen kører kl. 13.25
27. juni Træf kl. 8.30 – 12.00
27. juni - 11. august Sommerferie